Arkiv

Historie

Signhus, er navnet på vort dejlige hjem, vi har boet her siden 1996 og er stolte af stedet. Vores intention er, at bevare stedet og bygningerne så tæt på det originale som det lader sig gøre.

Signhus lå oprindelig længere mod nordvest og forklaringen på gårdens lidt specielle navn skal findes i et skøde fra 1796 hvor den benævnes med ”siig eng huus” og da ordet ”siig” er betegnelsen for et lavt område i marken, hvor der i fugtige perioder og om vinteren står vand, ja så er navnet altså opstået p.g.a  gårdens placering. Gården nævnes med navnet Signhus første gang i 1791. Gården er sandsynligvis opført før 1760 og benævntes da som ”huset ved lillebølling”.

Til gården hører ca. 20 tdl. NV for Signhus er en lille skovklat på ca. 1 tdl. og ved den østlige ende af Bøllinglidevej er et jordstykke på 4 tdl. hvoraf de 1.5 er skov.

Det nuværende Signhus er opført  af Maren og Hans Jørgen Okholm i 1913

Okholm døde i 1919 og Maren overdrog i 1922 Signhus til Viggo Beck Okholm og Christine som boede her til 1925.

Fra 1925-37 : Mette og Jens Kastbjerg

Fra 1937-42: Kristine og Ole Grimstrup Andersen

Fra 1942-72: Dina Kirstine og Jens Kongensholm Dalgaard

Fra 1972-95: Liss og Hugo Seindal

Fra 1995-96: Hanne Eriksen

Fra 1996- 20xx: Randi og Jens Sahl